strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Nowowstępujący do PZŁ i koła łowieckiego

NrDataTreść pytania
115006/07/2010Stażysta w miesiącu lipcu zostaje przyjęty na staż do koła, powiadomiony zostaje właściwy ZO PZŁ, zostaje wpisany do rejestru stażystów, uiszcza wpisowe. W grudniu składa pisemną rezygnację ze stażu i zwraca się z prośbą o zwrot wpisowego. Czy Zarząd Koła nie dostrzegając kompetencji w tym zakresie może pozostawić tę sprawę do decyzji Walnego Zgromadzenia? Czy WZ ma taką możliwość prawną?
107722/04/2010Złożyłem podanie o staż w kole łowieckim w kwietniu i nie dostałem do tej pory żadnej odpowiedzi. Czy mogę gdzieś się odwołać?
107015/04/2010W związku ze zmianą miejsca zamieszkania napisałem podanie do miejscowego koła o przyjęcie mnie na członka, w następstwie napiszę pismo do Zarządu z prośbą o skreślenie mnie z obecnego koła. Czy wcześniej powinienem zawiadomić Zarząd obecnego macierzystego koła?
106813/04/2010Czy KR po otrzymaniu listu od kolegi myśliwego, który został wykluczony kiedyś z koła, powinna się zajmować jego sprawą zwiazaną z podaniami do zarządu i walnego na temat ponownego przyjęcia go w poczet członków? Jak w takim momencie powinno się zareagowac i czy w ogóle powinno?
106713/04/2010Czy WZ może zwolnić od wpłaty wpisowego nowego członka w zamian za bezplatne wydzierzawienie gruntu pod woliere. Zarząd już go przyjął i spisał umowę o dzierżawę na czas nieokreślony. Na dodatek nie jest to ujęte do porządku obrad.
105509/09/2008Czy zgodne jest ze Statutem przyjęcie przez Zarząd Koła na Walnym Zgromadzeniu następującej uchwały:Kandydat po zdaniu egzaminu będzie mógł polować w kole, ale bez czynnego i biernego prawa wyborczego, płacąc wszystkie należności jak inni członkowie, ale bez składki do koła przez okres 3 lat. Wszystkie obowiazki jak członek. Okres próby ma trwać 3 lata.
105409/09/2008Zarząd koła przyjął w poczet członków koła myśliwego, łamiąc postanowienia ustawy i statutu. Jakie kroki należy podjąć aby wyjaśnić tę sprawę?
105331/07/2008Gdzie znajdę przepis, który mówi, że wpisowe do Koła musi być wpłacone gotówką, jednorazowo. Czy można jako wpisowe przyjąć darowiznę n.p. w formie drewna itp. ?
105131/07/2008Zarząd Koła na Walnym Zgromadzeniu planujepodjąc uchwałę o treści: Kandydat po zdaniu egzaminu będzie mógł polować w kolele bez czynnego i biernego prawa wyborczego, płacąc wszystkie należności jak inni członkowie, ale bez składki do koła, przez okres 3 lat, wykonując wszystkie obowiazki jak członek. Czy zgodne to jest ze Statutem Zrzeszenia?
105028/07/2008Zarząd koła przyjął w poczet członków koła myśliwego bez stosownej deklaracji członkowskiej i zwolnił go z obowiązku zapłacenia wpisowego. Jakie kroki należy podjąć aby wyjaśnić tą sprawę?
104523/07/2008W jakiej wysokości wpisowe do kola ma wnieść osoba wypełniająca znamiona z §181pkt 2, czy 2220zł czy też 50% tej sumy?
103711/07/2008Czy członek Koła, który zrezygnował z członkostwa i przez jakiś czas był myśliwym niezrzeszonym, a teraz ubiegając się ponownie o członkostwo w tym samym kole łowieckim musi jeszcze raz opłacać wpisowe?
103410/07/2008Czy zgodna ze statutem jest uchwała WZ, że przez okres dwóch lat nie będzie przyjęć nowych członków do koła?
101416/06/2008Czy WZ koła może podjąć uchwałę o zablokowaniu przyjmowania nowych członkow przez zarząd? Jakie kroki trzeba podjąc by taka uchwała miala rację bytu?
100813/04/2008Czy WZ ma możliwośc zmienić decyzję ZK w kwestii przyjęcia nowego członka? Podobnie przy skierowaniu stażystów przez ZK na kurs myśliwego przed skończeniem stażu tj. niepełnym rokiem kalendarzowym?
97617/01/2008Czy zarząd koła może odmówić przyjęcia na staż? Czy jak mi koło odmawia to nie ma możliwosci odbycia stażu?
96803/01/2008Złożyłem egzaminy na przełomie października i listopada i chcę polować jeszcze w tym roku. Czy muszę zapłacić pełną składkę do PZŁ , czy tylko za te ostanie 2 miesiące bieżącego roku?
95313/11/2007Obecnie jestem stałym rezydentem w Stanach Zjednoczonych i tutaj posiadam uprawnienia łowieckie. Czy nadal muszę odbyć jednoroczny staż w kole łowieckim w Polsce, aby móc brać udział swobodnie w polowaniach na terenie Polski, czy też mogę przystąpić bezpośrednio do egzaminu łowieckiego, bez stażu?
91423/07/2007Po 25 latach pobytu za granicą, planuję powrot do kraju, do tego samago miejsca zamieszkania, do mego domu, którego nadal jestem właścicielem. Przed wyjazdem byłem czlonkiem koła, selekcjonerem. Czy koło którego byłem członkiem, może mi odmówić przyjęcia? Czy muszę na nowo odrabiać staż łowiecki? Czy muszę zdawać egzamin dla nowo wstępujących?
85214/05/2007Czy w świetle obowiązujących przepisów zgodna jest z prawem uchwała walnego zgromadzenia ustalająca limit członków koła?
poprzednia   1 [2] 3 4 5 z 5   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.