strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Nowowstępujący do PZŁ i koła łowieckiego

NrDataTreść pytania
82510/04/2007Myśliwemu starającemu się o przyjecie do Koła zarząd odmówił, a Walne Zgromadzenie również. Po upływie 5 miesięcy myśliwy ponawia prośbę o przyjecie do zarządu. Czy można mu odmówić ? Czy też procedura przyjmowania rozpoczyna się od nowa? A może istnieje okres karencji?
81622/02/2007Czy walne zgromadzenie (ew. zarząd koła) może umorzyć lub rozłożyć na raty wpisowe do koła na pisemną prośbę zainteresowanego?
81522/02/2007Zdałem egzamin i mógłbym wstąpić do PZŁ, ale wiem że w najbliższym czasie nie dostanę pozwolenia na broń. Przez jaki czas liczy mi się egzamin i czy mogę być członkiem PZŁ bez broni?
81315/02/2007Jestem studentką specjalności hodowla zwierząt wolno żyjących i gospodarka łowiecka na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. W związku z tym mam pytanie, czy muszę odbywać staż by zostać myśliwą?
80401/02/2007W ub. roku WZ podjęło uchwałę na temat wpisowego do koła, że członkowie rodzin naszych członków wpłacają 500 zł, inni 2000 zł. Ta uchwała została zakwestionowana przez ZO i jak to teraz być powinno...?
79108/01/2007Czy przyjęcie na członka koła bez rozmowy z zainteresowanym oraz bez pełnego składu zarządu koła jest zgodne ze statutem?
77114/12/2006W 2005r. zostałem przyjęty do koła na staż, jednakże najpierw musiałem wpłacić 2000 zł. na tzw. zagospodarowanie łowiska. Po prawidłowym odbyciu stażu zarząd odmówił przyjęcia do koła. Obecnie zarząd na pytanie o zwrot kasy milczy, co mam zrobić?
76705/12/2006Jestem w ostatniej klasie technikum leśnego i mimo tego, że mógłbym przystąpić do kursu łowieckiego bez odbycia stażu zdecydowałem się pójść na staż w kole. W szkole organizowany jest kurs wraz z egzaminem i zastanawaim się czy przystąpić do niego, ale co mam zrobić ze stażem?
73427/10/2006Jaki zakres wiadomości wymagany jest przy egzaminie po odbyciu stażu?
72017/10/2006Czy istnieją przepisy lub wytyczne, dla Zarządów Okręgowych PZŁ, określające wysokość opłat za kurs i egzamin, tak dla nowowstępujących do PZŁ, jak i na selekcjonerów?
70126/09/2006Czy kandydat może zostać zobowiązany uchwałą Walnego Zgromadzenia do budowy 2 urządzeń łowieckich w okresie odbywania stażu, z materiału będącego własnością koła?
69618/09/2006Czy zarząd koła może uwarunkować przyjęcie zainteresowanego w poczet członków po odbycie np 6-miesięcznego okresu dostosowawczego, w związku z tym, że zaintersowany był przezd 11 laty mysliwym, ale teraz nie jest członkiem PZŁ?
68129/08/2006Po odbyciu stażu, zaliczonym przez zarząd koła i zdaniu egzaminu, złożyłem podanie o przyjęcie na członka koła i dostałem odpowiedz negatywną. Czy mogę od tej decyzji się odwołać i do kogo?
67829/08/2006Z początkiem września chcę złożyć wniosek o przyjęcie na staż. Czy to prawda, że staż zacznie się liczyć od 1.04.07 z początkiem nowego roku gospodarczego?
67209/08/2006Czy koło może brać pieniądze za odbycie stażu od osob skierowanych na ten staż przez ZO, a nie będących kandydatami do koła, gdyż chcą później zostać myśliwymi niestowarzyszonymi?
66214/07/2006Przyjęto mnie na staż w kole, zobowiązując do wpłacenia 1,360 zł na zagospodarowanie łowisk. Po odbyciu stażu i zdaniu egzaminu złożyłem podanie o przyjęcie do koła na członka, ale w odpowiedzi od zarządu otrzymałem komunikat, że muszę zapłacić wpisowe w wysokości 1,000 zł, czego nie chciałem zapłacić tłumacząc, że już zapłaciłem, ale widząc że nic nie wskuram zdecydowałe, że zapłacę. Łowczy koła na posiedzeniu zarządu powiedzał mi, że on teraz nie jest pewny, czy chce mnie przyjąć na członka. Co w takiej sytuacji mogę zrobić?
65130/06/2006Czy zarząd koła może wyrazić zgodę na uiszczenie wpisowego w formie innej niż pieniężna np. przez odpracowanie określonej, dodatkowej liczby godzin na rzecz koła?
64421/06/2006Czy uchwała przyjęta przez WZ, że najbliższa rodzina myśliwego jest zwolniona z opłaty wpisowego do koła jest zgodna ze Statutem PZŁ?
62902/06/2006Czy można ograniczyć prawo zarządu w kwesti przyjmowania nowych członków, żeby to WZ decydowało o przyjęciu nowych członków lub ewentualnie wyrażało swoją opinię?
62224/05/2006Zarząd odmówił w ub. r. przyjęcia w poczet członków koła, pouczając o prawie odwołania do WZ, ale zainteresowany nie skorzystał on z tego prawa i ponownie złożył deklarację. Czy zarząd jest właściwy do rozpatrzenia tej deklaracji ponownie?
poprzednia   1 2 [3] 4 5 z 5   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.