strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Nowowstępujący do PZŁ i koła łowieckiego

NrDataTreść pytania
61923/05/2006Czy ustalając wpisowe w wysokości 2 tys. zł. koło moze jeszcze uchwalic dodatkowo 2 tys. na zagospodarowanie łowiska lub na prace gospodarcze w łowisku?
60608/05/2006Komisja rewizyjna przedłożyła wniosek do przegłosowani na WZ o treści: "Zobowiazać Zarząd do utrzymania optymalnej liczby członków koła odpowiednio do możliwości łowiska". Czy taki wniosek jest zgodny z przepisami?
59925/04/2006Czy myśliwy, który mieszka poza granicami naszego kraju (Niemcy) i posiada polskie obywatelstwo, ma prawo, po zdaniu egzaminu PZŁ, polować na samce zwierzyny płowej, czy też tak jak myśliwy w Polse musi być 3 lata członkiem PZŁ i dopiero po tym okresie może uzyskać uprawnienia selekcjonerskie?
59425/04/2006Nowy statut PZŁ wszedł w życie 01-01-2006, określając max. wysokość wpisowego do Koła. Nasz kolega twierdzi, że to ograniczenie nie obowiązuje (na dzień 03-04-2006), gdyż Walne Zgromadzenie, które będzie na przełomie kwietnia-maja, jeszcze zmian nie uchwaliło.
59325/04/2006Walne Zgromadzenie przyjęło parę lat temu uchwałę, że młody adept, który będzie odbywał u nas staż ma zapłacić 3 tys. złotych. Czy ta uchwała WZ jest dalej ważna?
58726/03/2006Jakie są zasady głosowania odwołania do WZ, od negatywnej decyzji zarządu koła o przyjęciu w poczet jego członków?
58626/03/2006W 2003 roku po wpłaceniu 1500 zł. jako "wpłaty inwestycyjnej" zacząłem staż w kole łowieckim, a po zdaniu egzamniow zarząd koła nie zgodził się na moje przjęcie. Co pieniędzmi za cotygodniowe wyjazdy do łowiska własnym sprzętem rolniczym, a co mnie najbardziej mnie interesuje co ze zwrotem 1500 zł.?
57926/03/2006Poprzedni zarząd na koniec swej kadencji przyjął na staż kandydata, lecz nie powiadomil o tym fakcie ZO PZŁ. .Po wyborach powiadomił o tym fakcie nowy zarząd, po 2 miesiacach. Jak ma zareagoważ na ten fakt nowy zarząd?
57826/03/2006Czy zarząd okręgowy PZŁ może nie wydać wniosku o wydanie pozwolenia na broń osobie mającej ukończone 18 lat, a nie mającej jeszcze 21lat po tym, jak zdała pomyślnie egzaminy mające na celu uzyskanie podstawowych uprawnień łowieckich?
57626/03/2006Czy zarządy okręgowe moga wręczać biorącym udział w łowieckich kursach na uprawnienia podstawowe druki promes przyjęcia do koła z sugestią, zajęcie stanowiska w sprawie przez zarządy kół?
55417/03/2006Czy nowowstępujący do PZŁ oprócz deklaracji ma przedłożyć zapytanie o karalność? Cczy to jest wymóg PZŁ czy tylko ORŁ w moim mieście?
53416/02/2006Jestem uczniem technikum leśnego i za rok będę miał 18 lal, a chciałbym zostać myśliwym. Koledzy mi mówili, że trzeba odbyć staż, czy tak?
51326/01/2006Jakie mogą być przyczyny odmowy przyjęcia do koła po złożeniu deklaracji członka i w jakim okresie od dnia złożenia dokumentów winna być podjęta uchwała i powiadomiony zainteresowany?
47615/12/2005Skreślony z PZŁ za niezapłacenie składki na rzecz zrzeszenia, z koła zrezygnował sam, a składkę na rok 2004 miał zapłaconą. Teraz chce z powrotem wrócić do łowiectwa, ale w innym okręgu i do innego koła. Jaka powinna być procedura tej sprawy, czy ponowny staż w tym kole i egzamin na myśliwego?
47309/12/2005Zostałem zarejestrowany w ZO PZŁ 21 kwietnia 2005 r. jako stażysta. Kurs zaczyna się z początkiem kwietnia 2006 r. Czy jeśli kurs zacznie się przed 21 kwietnia, to czy będę mógł w nim uczestniczyć?
46601/12/2005Złożyłem część dokumentów przyjęcia do koła, w tym podanie o zwolnienie mnie z kwoty wpisowego, które ma być rozpatrzone w kwietniu i dostałem do wypełnienia deklarację członkostwa. Od kiedy powinienem zacząć płacić składki członkowskie?
44908/11/2005Walne zgromadzenie podjęło uchwałę, że na członka koła przyjmujemy leśników i rodziny myśliwych już polujących w kole, a pozostali mogą odbyć staż i zostać mysliwymi niestowarzyszonymi lub czekać na wolne miejsce.Czy uchwała jest zgodna z prawem?
43604/11/2005Nowowstępujący zdał egzamin, nie ma jeszcze pozwolenia na broń i nie opłacił wpisowego do koła, a popełnił przestępstwo i toczy się postępowanie wyjaśniające, przyznał się do winy i wszystko na to wskazuje, że zostanie skazany - jak koło ma zareagować na taki fakt?
40217/09/2005Kolega wykluczony wcześniej z koła złożył do zarządu podanie o przyjęcie. Czy zarząd może samodzielnie podjąć decyzję o jego przyjęciu, czy też, decyzja o ponownym przyjęciu, należy do walngo zgromadzenia?
37402/08/2005Czy zarząd miał prawo przyjąć 14 nowych członków do koła bez powiadomienia jednego członka zarządu? Czy mieli prawo głosu nowi członkowie bez uregulowania wpisowego i czy walne z nimi jest prawomocne
poprzednia   1 2 3 [4] 5 z 5   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.