strona główna forum dyskusyjne

Polemika Piotra Ławrynowicza z komentarzem redaktorskim z dnia 28/11/2004
Piotr Ławrynowicz - Teza 2:

Czy ustawa określa strukturę Zjazdu Krajowego i NRŁ? Bo jeśli przyjąć pogląd prezentowany przez Kolegę , to należałoby uznać , że np. powołanie Prezydium Zjazdu lub Rady w statucie (z określeniem zakresu kompetencji) będzie naruszeniem ustawy? Absurd Kolego Piotrze! Obydwaj wiemy (tylko Ty Kolego udajesz, że jest inaczej), iż naczelnym organem administracji rządowej w zakresie łowiectwa jest minister właściwy ds. środowiska (art. 6 ustawy).

Jak zatem można sugerować (publicznie) nt. "próby przemycenia w statucie niezgodnych z ustawą uprawnień " (albo innych niezgodnych z tą ustawą rozwiązań) skoro wiadomo, że to "nie przejdzie"? To już jest sugerowanie zamiarów naruszających prawo, co równa się brakowi poszanowania dla porządku prawnego! Oświadczam w tym miejscu z całym naciskiem, a jednoczesnie ubolewaniem, że to co napisałeś jest CAŁKOWICIE NIEUPRAWNIONYM OSKARŻENIEM STATUTOWYCH WŁADZ PZŁ! Przy braku rzeczowych argumentów naruszasz Kolego obowiązujący statut (§ 9 ust.1) czyniąc to PUBLICZNIE !

Proponuję oddzielić domniemania (chyba oparte na wierze w tzw. "spiskową teorię dziejów") od faktów zamiast posługiwać się populistycznym stawianiem " dolarów przeciwko orzechom"! Wobec jednoznacznych FAKTÓW może paść bowiem pytanie o intencje, a wobec Ciebie argument o "zacięciach" w logicznym myśleniu jest nieprzekonywujący .


Odpowiedź redakcji serwisu:

Nie będzie domniemań, podejrzeń, niedomówień, co do intencji, jeżeli organa statutowe będą dbały, żeby członkowie Zrzeszenia byli na bieżąco informowani o pracach komisji statutowej. Nie opublikowano założeń do statutu, choć taki dokument przedstawiano NRŁ (vide ŁP 11/2004), nie upubliczniono żadnego sprawozdania lub protokółu z któregokolwiek posiedzenia komisji statutowej, nie poinformowano o pracach podkomisji, która dla całej komisji przygotowywała propozycje, a i tych propozycji nie opublikowano. A przy braku informacji bezpośredniej, trzeba posługiwać sie informacją pośrednią i tu gwałtowna obrona uprawnień Łowczego Krajowego (vide Polemika) nie może oznaczać niczego innego, jak zamiar utrzymania w statucie tych jego uprawnień, które w świetle obecnej ustawy nie mogą się utrzymać.

Oczywiście, że statut PZŁ może powoływać inne niż wymienione w ustawie organy, z tym, że kompetencje, które można im nadać są precyzyjnie określone w Art.34 ustawy i nie mogą poza nie wykraczać. Tak więc np. Prezydium Zjazdu czy Rady nie może mieć żadnej z kompetencji przypisanej Zjazdowi czy Radzie, ale może mieć bądź kompetencje dot. wewnętrznej organizacji pracy w/w organów, albo być samodzielnym organem Zrzeszenia z kompetencjami określonymi w Art. 34 ustawy. Zaś dotychczasowe władcze kompetencje Prezydium NRŁ np. te zapisane w § 43 ust.6-9 byłyby niezgodne z ustawą.

Nie przystoi szanowanemu Łowczemu Okręgowemu formowanie w dyskusji zarzutu o braku dbałości o dobre imię łowiectwa polskiego i Zrzeszenia, bo jego postawianie ma wydźwięk zamachu na wolność wyrażania swoich poglądów, albo sprowadzenia dyskusji merytorycznej tylko do formy aprobowanej przez jedną stronę.


<< poprzednia Teza 1 Teza 2 Teza 3 Teza 4 Teza 5 następna >>


Powrót


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.