strona główna forum dyskusyjne

Polemika Piotra Ławrynowicza z komentarzem redaktorskim z dnia 28/11/2004
Piotr Ławrynowicz - Teza 5:

Co do kwestii "poddawania w wątpliwość i weryfikowania wyborów" to pozwolę sobie zapytać czy STANOWISKA PRACY w firmie "Tetra-Polska" obsadzane są w wyniku demokratycznych wyborów czy też zgodnie z wolą szefa firmy? Decyduje rada zakładowa , związki zawodowe , zebranie pracowników czy Ty Drogi Piotrze?

Na kanwie populizmu, który zakłada, że nasi Koledzy mają problemy z logicznym myśleniem (ja uważam , że absolutnie nie mają!) chyba nie należy zapędzać się zbyt daleko! Raz jeszcze powtarzam; naszą wspólną troską powinna być ta, o zachowanie w Polsce modelu i praktyki łowieckiej które przez pół wieku per saldo dały nam model którego nam zazdroszczą inne kraje! Wg mnie Twoje wypowiedzi temu celowi nie służą , a ponieważ znam Cię i Twój potencjał intelektualny oraz doświadczenie łowieckie jestem zdumiony i wciąż zadaję sobie pytanie; o co Ci TAK NAPRAWDĘ CHODZI?


Odpowiedź redakcji serwisu:

Oczywiście, że w prywatnej firmie rządzi właściciel, albo wyznaczony przez niego zarząd. Tylko, że PZŁ nie jest niczyją prywatną własnością i muszą w nim obowiązywać zasady demokratycznego państwa prawa jak w każdym innym zrzeszeniu.

Tak więc organy wykonawcze PZŁ podporządkowane muszą być organom przedstawicielskim i nie mogą mieć żadnego wpływu na decyzje w nich podejmowane. W tym kontekście, użycie jakichkolwiek argumentów w obronie § 52 pkt.9b obecnego Statutu PZŁ nie może być ocenione inaczej niż zamach na społeczne i polityczne osiągnięcia ostatnich 15 lat.

Za dotychczasowe zaangażowanie w zachowanie polskiego modelu łowiectwa, należy się Koledze Ławrynowiczowi podziękowanie. Należy jednak wyraźnie powiedzieć, że argumentacja za kontynuacją tej drogi w ramach czytelnych demokratycznych procedur nowego statutu nie jest populizmem, tylko głosem upominającym się o takie formy rozwiązań systemowych, które zaagażują w obronę obecnego modelu szersze gremia, niż tylko dotychczasowe kierownictwo Zrzeszenia. Gwarancją przyszłości tego modelu nie są nawet najlepsi ludzie działający na konkretnych stanowiskach, ale aktywne i posiadające poparcie członków organa przedstawicielskie. Jeżeli tym organom zagwarantujemy w nowym statucie odpowiednią pozycję i stworzymy mechanizmy ich aktywności przez całą kadencję, to czy jest wśród obecnego kierownictwa obawa, że w swoich decyzjach odejdą one od polskiego modelu łowiectwa, a do bieżącego kierowania Zrzeszeniem organa te nie wybiorą najlepszych z najlepszych?


<< poprzednia Teza 1 Teza 2 Teza 3 Teza 4 Teza 5   


Powrót


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.