strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Członek w kole niemacierzystym, niezrzeszony

NrDataTreść pytania
206707/04/2016Czy Walne Zgromadzenie poprzez uchwałę może określić liczbę członków niemacierzystych?
199113/06/2013Przed zbliżającym się Walnym wpłynął wniosek o umieszczeniu w porządku obrad podjęcia uchwały w sprawie nadanie tytułu członka honorowego koła, czynnemu myśliwemu z innego koła. Wniosek wnosi o nadanie tytułu członka honorowego, zwolnienie z wszelkich opłat na rzecz koła, nadanie prawa do polowań i uroczystości na równi z członkami koła. Pytania: 1. Czy po nadaniu tytułu członka honorowego czynnemu myśliwemu nadaje mu uprawnienia członka koła w rozumieniu członka macierzystego lub niemacierzystego? 2. Jak jest z czynnym i biernym prawem wyborczym? 3. Jak się ma w tym przypadku wniosek o zwolnienie z wszelkich opłat na rzecz koła, bo de facto członek honorowy nabiera pełnych praw, bez złożenia deklaracji, wpłaty wpisowego?
181606/11/2012Zarząd koła podjął uchwałę o odpłatności myśliwych niestowarzyszonych biorących udział w polowaniach zbiorowych jak i indywidualnych. Za udział w polowaniu zbiorowym - 100 zł. Za wystawienie odstrzału na polowanie indywidualne - 150 zł. Uważam, że ta uchwała posiada wadę prawną, gdyż powinno ją podjąć WZ koła.
156912/12/2011Zawieszony w prawach przez WZ do końca bieżącego roku macierzysty członek koła (nr 1) został przyjęty do innego koła (nr 2) jako członek macierzysty. Nie poinformował o tym fakcie swojego koła nr 1. Informacja taka wpłynęła od ZO PZŁ (w deklaracji do koła nr 2 padło stwierdzenie „byłem członkiem macierzystym koła nr 1”). Zarząd wysłał do członka koła pismo z zapytaniem o potwierdzenie, że w sposób dorozumiany występuje z koła jako, że nie można być równocześnie w dwóch kołach członkiem macierzystym. Członek koła potwierdził, że wstąpił do koła nr 2 jako członek macierzysty i wystąpił z żądaniem przyjęcia go do koła nr 1 jako członka niemacierzystego. Wobec powyższego zarząd koła nr 1 skreślił go z listy członków na podstawie §43.1.1 Statutu PZŁ i odmownie rozpatrzył jego żądanie o przyjęcie do koła jako członka niemacierzystego. Członek koła wniósł odwołanie od: uchwały o skreśleniu go z listy członków koła oraz od uchwały o odmowie przyjęcia go do koła nr 1 jako członka niemacierzystego. 1. Czy myśliwy jest nadal członkiem macierzystym koła nr 1, bo formalnie w statutowym terminie wniósł odwołanie? 2. Czy może jest członkiem niemacierzystym, bo również odwołał się w terminie? 3. Czy w związku z zakończeniem okresu zawieszenia w prawach taki członek koła może już występować o wydanie odstrzałów i brać udział w polowaniach zbiorowych? 4. Czy w związku z formalnym, dobrowolnym zrzeczeniem się członkostwa w kole (patrz deklaracja do koła nr 2), członkiem koła nr 1 już nie jest?
149115/08/2011W dniu 26 lipca zostałem przyjęty do drugiego koła jako członek macierzysty ale w pierwszym też jestem jako członek macierzysty, dodatkowo członek komisji rewizyjnej i członek szacowania szkód łowieckich. W podaniu napisałem do pierwszego koła, że proszę aby w tym kole być jako członek niemacierzysty i związku z nowymi obowiązkami w nowym kole rezygnuje z szacowania szkód. Do kiedy muszę szacować szkody czy mogę od dnia dzisiejszego przestać być w tej komisji?
142921/05/2011Byłem członkiem dwóch kół, z których jedno było moim kołem macierzystym. Ze względu na zmianę miejsca zamieszkania zrezygnowałem z członkostwa w kole macierzystym, pozostając jednoczesnie członkiem koła niemacierzystego. Otrzymałem pismo z ZO PZŁ, w którym poinformowano mnie o groźbie skreślenia z grona członków PZŁ jeżeli nie zawnioskuję o nadanie mi statusu członka niestowarzyszonego lub nie przedstawię zaświadczenia o członkostwie w innym kole macierzystym.
141929/04/2011Myśliwy należy do dwóch kół łowieckich oddalonych od siebie (w jednym jest członkiem niemacierzystym). Z przyczyn obiektywnych chce zawiesić członkostwo tylko w jednym kole, w drugim nadal chce korzystać z członkostwa. Koła do których należy są w różnych okręgach. Jak sprawę rozwiązać, skoro Statut PZŁ zobowiązuje do zdania w depozyt legitymacji członkowskiej w odpowiednim Okręgu PZŁ, w przypadku zawieszenia członkostwa?
137923/03/2011Paragraf 39 pkt 2 statusu PZŁ mówi, że "o rodzaju koła decyduje zainteresowany członek i zarząd koła". Czy zawarty zapis "rodzaj koła" w tym akcie prawnym można rozumieć jako koło macierzyste i koło niemacierzyste, czy chodzi tu całkowicie inny rodzaj koła (jaki !!!)?
135514/02/2011Będąc członkiem swojego koła macierzystego zostałem wybrany jako delegat do struktur okręgowych PZŁ. Teraz chcę zmienić swoje koło macierzyste. Czy rezygnacja z członkostwa macierzystego w kole, które reprezentuję w radzie okręgowej niesie za sobą jakieś negatywne skutki? Czy mogę być delegatem do struktur okręgowych będąc członkiem niemacierzystym tego koła?
124718/10/2010Czy będąc członkiem dwóch kół z których jedno jest niemacierzyste mogę w każdej chwili zmienić swoją deklarację odnośnie wyboru koła macierzystego i czy w związku z tym wystarczy taką sprawę załatwić w ZO czy należy to zrobić za pośrednictwem kół których jestem członkiem?
122121/09/2010Czy Zarząd Koła Łowieckiego ma prawo, oprócz wpisowego, na piśmie zobowiązać myśliwego niezrzeszonego, który zostaje przyjęty na członka koła macierzystego do wybudowania 6 ambon?
118105/08/2010Czy członek niemacierzysty koła może pełnić funkcję vice prezesa w kole? Czy w kilku kołach jednocześnie można być członkiem macierzystym? Czy w kilku kołach (np. dwóch) jednocześnie można pełnić funkcję w zarządzie koła?
110219/05/2010Czy ZO może odmówić przyjęcia na członka niezrzeszonego myśliwemu skazanemu dwoma prawomocnymi wyrokami sądowymi za kłusownictwo? Jaka jest ewentualnie droga odwoławcza dla takiego członka?
109817/05/2010Jestem członkiem niezrzeszonym i kupiłem broń. Czy mam obowiązek powiadomić o zakupie ZO PZŁ?
109513/05/2010Czy i jak długo mogą być członkami PZŁ osoby , które nie mają pozwolenia na broń?
107015/04/2010W związku ze zmianą miejsca zamieszkania napisałem podanie do miejscowego koła o przyjęcie mnie na członka, w następstwie napiszę pismo do Zarządu z prośbą o skreślenie mnie z obecnego koła. Czy wcześniej powinienem zawiadomić Zarząd obecnego macierzystego koła?
99328/02/2008Na jak długi okres można urlopować myśliwego, który zwróci się o taki urlop do macierzystego Koła Łowieckiego,a nie chce być urlopowany w ZO PZŁ?
97008/01/2008Chciałbym zostać członkiem niezrzeszonym w żadnym kole, czy mam do tego prawo i jakie warunki muszę spełnić , aby uzyskać taki status. Czy prawa i obowiązki członka niezrzeszonego bardzo się różnią od praw członka zrzeszonego?
90515/07/2007Koło w którym chcę polować kilka lat temu podjęło uchwałę, o tym że członkami ich koła mogą być tylko Ci myśliwi, którzy nie polują w innych kołach. Czy w związku z powyższym chcąc respektować uchwałę WZ muszę rezygnować z członkostwa w kole w którym poluję?
84908/05/2007Czy jest uchwała, zarządzenie, rozporządzenie, kto prowadzi w kole szacowanie szkód wyrządzonych przez dziką zwierzynę w uprawach rolnych? W moim kole samozwańczo szacuje szkody łowczy koła, czy jest to prawidłowe?
[1] 2 z 2   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.