Sobota
07.05.2011
nr 127 (2106 )
ISSN 1734-6827
Ogłoszenia
Brak nowych ogłoszeń w tym wydaniu
Prawo w pytaniach
Pytanie:
1. Czy zarząd koła może podać na WZ uchwałę do głosowania o odwołanie członków komisji rewizyjnej za wyjątkiem przewodniczącego KR, za przekroczenie swoich uprawnień i nieetyczne zachowanie się wobec zarządu koła?

2. Czy taki punkt powinien znaleźć się w porządku obrad WZ?

3. Jeżeliby doszło do odwołania KR, to czy na tym WZ można powołać nową KR?
Odpowiedź:
ad1)
Zarząd ma wolna rękę we wprowadzeniu do porządku obrad zwoływanego przez siebie WZ dowolnej sprawy, w tym odwołania członków KR. Musi tylko przygotować wniosek z uzasadnieniem, czego wymaga § 58 statutu.

ad2)
Tak

ad3)
Tak, nawet bez takiego punktu w porządku obrad, ale dla jasności lepiej, żeby po punkcie odwołanie członków KR, był punkt powołanie nowych członków KR.
Przegląd artykułów z poprzedniego tygodnia24.04.2011 - 30.04.2011
Z archiwum dziennikaWtorek 26.04.2011
Nie licz na rzetelność sądu łowieckiego autor: lorek
Coraz więcej szanowanych instytucji życia publicznego zaczyna interesować się sądownictwem łowieckim. Pisała o nim Helsińska Fundacja Praw Człowieka" 10 miesiący temu, a ostatnio zainteresował się nim Rzecznik Praw Obywatelskich, krytycznie wypowiadając się o obowiązujących w nim procedurach i prawach obwinianych. O istnieniu sądów łowieckich w Polskim Związku Łowieckim wie chyba każdy myśliwy. Wprowadzone do statutu Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich w 1936 r., jako koleżeńkie sądy dyscyplinarne, zamiast kontynuować ideę ich założycieli, dewaluowały się przez lata realnego socjalizmu, żeby obecnie przybrać formę straszaka i aparatu represji wobec tych, którzy nie odpowiadają szeroko pojętej grupie działaczy i organom PZŁ. Mało o nich w praktyce wiemy, bo tylko nieliczni mieli styczność z ich postępowaniem, a w szczególności mogli poznać je od tej najmniej przyjemnej strony, tzn. bycia obwinianym. Ponieważ złośliwi mówią, że na każdego paragraf da się znaleźć, warto zapoznać się jak w praktyce wygląda, z punktu widzenia obwinianego, postępowanie dyscyplinarne w PZŁ.
więcej>>

Z archiwum dziennikaŚroda 27.04.2011
Nie licz na rzetelność sądu łowieckiego, cz.II autor: lorek
Wczoraj opisałem pierwsze rozprawy przed OSŁ wobec dwóch obwinianych, którym ORD w Gdańsku postawił zarzut przedstawienia komisji oceny trofeów rogaczy (szpicaki), które zdaniem komisji nie mogły być strzelone w czerwcu, tylko strzelono je w miesiącu wrześniu. Nie dopuszczając do oceny odwoławczej, komisja oceny trofeów poinformowała rzecznika dyscyplinarnego, który wszczął postępowanie, złożył wniosek oskarżycielski, a OSŁ w Gdańsku zwołał dwie pierwsze rozprawy przeciw obwinianym. Pierwsza rozprawa nie odbyła się, a druga odbyła się mniej więcej dokładnie po roku od momentu wszczęcia przeciw obwinianym postępowania dyscyplinarnego i zakończyła po 5 minutach, ponieważ przewodniczący składu orzekającego Wojciech Grochowiecki, odmówił przedstawienia się więcej niż tylko imieniem i nazwiskiem, co zmusiło obrońcę do postawienia wniosku o wyłączenie przewodniczącego ze składu sądu. Odmowa odpowiedzi na pytanie jakie funkcje pełni, uniemożliwiło obronie ustalenie, czy nie zachodzą wymienione w Regulaminie postępowania dyscyplinarnego w PZŁ przesłanki wyłączenia sędziego oraz czy nie ma innych przesłanek podważających bezstronność sędziego. Wniosek obrońcy o wyłączenie tego sędziego miał zostać rozpatrzony przez inny skład osobowy sądu.

więcej>>

Z archiwum dziennikaCzwartek 28.04.2011
Nie licz na rzetelność sądu łowieckiego, cz.III autor: lorek
Jak opisałem to w dwóch wcześniejszych odcinakach, postępowanie OSŁ w Gdańsku wobec obwinianych Ireneusza O. i Arkadiusza S. nie miało na pierwszych pięciu rozprawach charakteru rzetelnego postępowania, w którym obwiniani są niewinni, do czasu udowodnienia im winy. Nagromadzenie się w sprawie całego szeregu nieprawidłowości i naruszeń Regulaminu postępowania dyscyplinarnego w PZŁ, upoważniło obwinianych, do złożenia przed terminem szóstej już rozprawy w dniu 15 lutego br., wniosku, o wyłączenie ze składu orzekającego prezesa OSŁ w Gdańsku Ryszarda Kopickiego. Obrońca, w imieniu obwinianych zarzucił mu:
więcej>>

Z archiwum dziennikaPiątek 29.04.2011
Nie licz na rzetelność sądu łowieckiego, cz.IV autor: lorek
Przed kolejną ósmą rozprawą wyznaczoną na 26 kwietnia 2010 godz. 16:00 obrona otrzymała wsparcie prezesa GSŁ Zygmunta Jabłońskiego, który wskazał OSŁ w Gdańsku, że stronie trzeba bezwarunkowo wydać kserokopie akt sprawy. Mimo tej rekomendacji, sekretariat OSŁ w Gdańsku kserokopii akt sprawy obronie nie wydał. Tym razem, zawiadomienia o terminie rozprawy przyszły do obwinianych w przewidzianym Regulaminem terminie i obwinieni z obrońcą zjawili się o czasie na rozprawie. Na sali okazało się, że znowu zmieniono sposób rozlokowania obecnych. Stoły jak ostatnio stały w kształt odwróconej litery U, ale tym razem sąd zasiadał na jednej z odnóg tej litery. Na szczycie przewodniczący posadził za to rzecznika dyscyplinarnego, krzeseł dla obwinianych na środku sali już nie było, z naprzeciw sądu, na drugiej odnodze litery U, zasiedli obwiniani razem ze swoim obrońcą. Ciekawe, czy zmienianie zasad zajmowania miejsc na sali rozpraw podczas każdej z rozpraw to przypadłość wszystkich sądów łowieckich, czy tylko właściwość OSŁ w Gdańsku.

więcej>>

Z archiwum dziennikaSobota 30.04.2011
O rzetelności sądu łowieckiego,
post scriptum
autor: lorek
W czterech odcinkach opisałem postępowanie Okręgowego Sądu Łowieckiego w Gdańsku, który pod zwierzchnictwem swojego prezesa Ryszarda Kopickiego, sędziego zawodowego, pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą w Gdyni, prowadził postępowanie przeciwko dwóm myśliwym, którym Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny Wiesław Wysiecki zarzucił przedstawienie do oceny komisji poroży, nie pochodzących od rogaczy strzelonych w czerwcu, tylko we wrześniu.
więcej>>

Wydawca i adres redakcji:
P&H Limited Sp. z o.o.
ul Meissnera 1
80-462 Gdańsk
NIP 585-00-00-791
Sąd Rejonowy w Gdańsku
Wydz. XVI Gospodarczy
KRS: 0000229167
Kap. zakł. 51 500PLN
tel: (058) 340-93-98
Redaktor naczelny:
Piotr Gawlicki
piotr.gawlicki@lowiecki.pl
Miejsce i data wydania:
Gdańsk, 07.05.2011
Numer wydania:
127 (2106 )
ISSN 1734-6827
Psy myśliwskie
 rodzinka się powięk...
 jagi i alpejczyki w...
 Pawlowskaja wywodka...
 Konkurs Tropowców 0...
 Złajkowisko 2011r. ...
Przepisy kulinarne

Brak wpisów w tym wydaniu
Dzisiejsze wpisy na forum
www.lowiecki.pl
Nota redakcyjna
Autorzy wszystkich tekstów wpisywanych na strony www.lowiecki.pl i do dziennik.lowiecki.pl wyrażają przez fakt dokonania wpisu zgodę, na publikowanie tych tekstów w dzienniku Łowiecki, przy czym Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w tekście. Większe zmiany w materiałach redakcyjnych, opowiadanich i dowcipach przekaże autorom do samodzielnego wykonania.

Dziennik Łowiecki można otrzymywać również w wersji drukowanej poprzez prenumeratę. Warunki prenumeraty do czasu zebrania odpowiedniej liczby prenumeratorów, żeby móc druk wykonywać w drukarni, są następujące:
 • wysyłka 5 razy w tygodniu w dni robocze - opłata 31.00 zł. tygodniowo + VAT;
 • wysyłka 1 raz w tygodniu w poniedziałek - opłata 23.00 zł. tygodniowo + VAT;
 • wysyłka co 4 tygodnie w poniedziałek - opłata 21.50 zł. tygodniowo + VAT.
  Nekrologi od osób fizycznych są bezpłatene. Nekrologi od kół łowieckich i innych osób prawnych podlegają opłacie w kwocie 98,36 zł. + VAT.
 • Myśliwskie akcesoria
   luneta
   RWS DK 9,1 g kal. 6.5...
   Zeiss contra Zeiss
   Zbrojovka Holice Favo...
   Wabiki z Litwy
   Regulacja spustu Rifl...
   Aparat fot. Panasonic...
   latarki fenix
   Land Rover Discovery
   Jaka broń krótka myśl...
   CZ 555 30-06 jaka amu...
   Potrzebna opona
   Luneta Burris Euro Di...
   ZKK 600-BRNO ARMS
  Wiedza i edukacja
   jakie dokumenty od ro...
   Pastuchy a odszkodowa...
   Przedstawiciel Izby R...
   Szkoda w tujach
   Uczą szacunku do psów?
   Pewne majowe polowani...
   Odznaczenia łowiecki
   NIE ZALECA SIĘ....
   Druk "odstrzału"
  Strzelectwo
   BOCK ZABALA HERMANO...
   liga kól kraków
   Puchar Czterech Pór...
    P U C H...
   II Piknik Strzeleck...
   Zawody w Częstochow...
  Dyskusje problemowe
   Prywatny folwark.
  Nowe zdjęcia w galeriach
  więcej>>
  23-03-07 17:18
  varmint
  22-03-11 20:19
  ARGO-3006
  31-07-10 09:38
  canislupus4
  ARCHIWUM
  DZIENNIK
  Redaktorzy
     Felietony
     Reportaże
     Wywiady
     Sprawozdania
  Opowiadania
     Polowania
     Opowiadania
  Otwarta trybuna
  Na gorąco
  Humor
  PORTAL
  Naczelny
  Forum
     Problemy
     Hyde Park
     Akcesoria
     Strzelectwo
     Psy
     Kuchnia
  Prawo
     Pytania
     Ustawa
     Statut
  Strzelectwo
     Prawo
     Ciekawostki
     Szkolenie
     Zarządzenia PZŁ
     Przystrzelanie
     Strzelnice
     Konkurencje
     Wawrzyny
     Liga strzelecka
     Amunicja
     Optyka
     Arch. wyników
     Terminarze
  Polowania
     Król 2008
     Król 2007
     Król 2006
     Król 2005
     Król 2004
     Król 2003
  Imprezy
     Ciechanowiec '08
     Mirosławice '08
     Mirosławice '07
     Nowogard '07
     Sieraków W. '06
     Mirosławice '06
     Osie '06
     Sarnowice '05
     Wojcieszyce
     Sobótka
     Glinki
  Tradycja
     Zwyczaje
     Sygnały
     Mundur
     Cer. sztandar.
     Filatelistyka
     Falerystyka
  Ogłoszenia
     Broń
     Optyka
     Psy
  Aukcje
  Galeria
  Pogoda
  Księżyc
  Kulinaria
  Kynologia
  Szukaj
  Mapa
  Komentarze czytelników
  ... do dziennika na gorąco
  12:05 gach_Ryszard M. zapraszając Bronislawa Komorowskiego na polowanie byl pewny, że w razie klopotów wlos mu z glowy nie spadnie.Niestety się przeliczyl.Koledzy są przjaciólmi na polowniu,potem pokazują pewną część ciala.Tytuł:
  TVN Uwaga - nowe tematy?
  13:45 azil IIA dlaczego Prezydent, Kol Bronisław Komorowski miałby dbać o owłosienie Ryszarda M. ? To iż "zapraszając Bronislawa Komorowskiego na polowanie byl pewny, że w razie klopotów wlos mu z glowy nie spadnie", to jego problem. Dziwić się można liczeniu na Prezydenta RP Kol. Komorowskiego który to miałby się zajmować pomocą (jakiego rodzaju i na czym ona miałaby polegać?) osobie która polowała z Prezydentem i z tego powodu postawiła siebie powyżej reszty obywateli nie respektując obowiązującego prawa. Przestrzeganie prawa obowiązuje również prezydenta, o czym Prezydentowi przypominać nie trzeba, a o czym niestety "zapomniał", lub olewał obowiązujące prawo Ryszard M. Azil II Tytuł:
  TVN Uwaga - nowe tematy?
  19:22 gach_KOL.azil II wcale nie twierdzę, że Prezydent ma Go bronic wręcz przeciwnie.Popelnil przestępstwo powinien ponieść zalużoną karę.Znając Ryszarda M. cel zaproszenia ówczesnego Marszalka byl jeden.Taka znajomość w życiu może się przydać.Tylko taki naiwny ja Ryszard M. może liczyć na pomoc Prezydenta. Tytuł:
  TVN Uwaga - nowe tematy?
  ... do zdjęć
  00:18 postrzałek kapitalne zdj;)zazdroszczę i pozdrawiam
  05:21 KaPoSk i po co to? znowu przy korycie?
  05:52 zewi Piękne ujęcie.
  06:05 Adrianooo
  06:06 Adrianooo
  06:07 Basior 1 Piękne ujęcie.Gratuluję.D>B
  06:08 Basior 1
  więcej>>
  Hyde Park Corner
   Dużo to czy mało.....
   Polowanie
   TOZ , IŻ
   grodzenie pól
   Państwo prawa?
   cd. dyskusji o zająca...
   szkoda w plantacji or...
   Życie po życiu w Inte...
   POLICJANCI I FUNKCJON...
   Duży dzik