strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Obwód, plany, hodowla, gospodarka, szkody, strażnik

NrDataTreść pytania
208807/05/2018Jakiś Myśliwy z innego koła łowieckiego na łące którą dzierżawię postawił w zeszłym sezonie ambonę bez mojej wiedzy. Zrobił nęcisko w promieniu 10m od niej i przeorał ok 2 ary łąki śródleśnej tworząc kolejne nęcisko ok 50 m siejąc tam topinambur i kukurydzę. Do tego ambona jest nieoznakowana oraz zamknięta na kłódkę. Jak więc taką sytuację rozwiązać?
206229/07/2015Czy myśliwy polujący indywidualnie z podchodu i ambony, np. ambona nr 5 podchód zielona dróżka, może tym wpisem zblokować ambony w tym terenie np. ambonę nr 3, 4, 6. Dodam, że ambon w tym obwodzie jest 7. Czy może żądać od kolegi, który wpisany jest na ambonie innej niż on, aby ją opuścił?
205222/10/2014Na WZ zatwierdzone zostało polowanie dewizowe na rogacze oraz jedno dewizowe polowanie zbiorowe na zwierzynę grubą. Tymczasem Zarząd nie informując nikogo zorganizował dodatkowe polowanie dewizowe na łanie i kozy dla dewizowca, wstrzymując jednocześnie wydawanie odstrzałów na w/wymienioną zwierzynę do czasu zakończenia tegoż polowania, dokładnie do 10 października. Czy takie działanie Zarządu jest zgodne z prawem?
204922/07/2014Czy wpisanie w upoważnieniu: "Sarna Rogacz sel. II klasa" - bez podania liczby sztuk (pomimo iż w druku jest wyraźnie napisane, że każdą sztukę zwierzyny grubej wpisujemy w odrębnej pozycji) powoduje, że upoważnienie jest nie ważne i/lub wymaga korekty?
204321/05/2014Czy łowczy koła może wydać większą ilość odstrzałów niż ilość zaplanowanej do pozyskania zwierzyny?
204113/05/2014Czy koło łowieckie może wskazać kolegów myśliwych do szacowania szkód, którzy nie mają przeszkolenia w tym zakresie? Czy jest to zgodne z przepisami?
202009/10/2013Prezes koła prywatnie otworzył skup dziczyzny, następnie stwierdził że koło łowieckie w którym jest prezesem ma zobowiązania w stosunku do firmy z którą zawarł umowę. Czy ZK ma prawo zobowiązać myśliwych do oddania 40 szt. tuszy dzika na rzecz firmy, bez wcześniej podjętej uchwały WZ?
201908/10/2013Na areale 70 ha posadzono sadzonki jabłoni i ogrodzono plantacje siatką leśną. Po upływie około 5 lat siatka w kilku miejscach została uszkodzona. Właściciel twierdzi, że drzewka uszkodziły sarny i żąda odszkodowania. Czy mamy szacować i wypłacać odszkodowanie?
201803/10/2013Czy Zarząd koła może poszczególnym członkom Koła wystawiać zlecenie na wykonanie poszczególnych prac w ramach wypracowania godzin zaplanowanych na rok np. budowa ambony, wysiadki, paśnika jeżeli nie jest to ujęte w uchwałach koła? Jak zarząd koła powinien organizować prace dla wszystkich członków, oczywiście oprócz tych zwolnionych, aby mogli wypracować godziny zaplanowane przez WZ?
201425/09/2013Czy Zarząd Koła może powołać na strażnika osobę nie mająca szkolenia w tym kierunku?
199927/06/2013Strażnik Łowiecki (wyznaczony przez zarząd koła) będąc zapisany na polowanie w obwodzie X w godzinach 3.30-6.00 rano, o godzinie 5.15 oddaje strzał do lisa z samochodu (obie przednie szyby opuszczone)!!! w obwodzie Y polnym! (odległość między obwodami ok. 10 km) nie będąc wpisany do książki ewidencji polowań i tym samym nie odnotowując strzału. W tym samym czasie w łowisku przebywa 2 myśliwych wpisanych od 4.30 - 9.00 rano!!! Strażnik po konfrontacji utrzymuje, że dostał polecenie od Łowczego do codziennego przebywania w łowisku i nie musi zapisywać się w książce ewidencji polowań i odnotowywać oddanych strzałów!!! Ponieważ chcę sprawie nadać oficjalny bieg proszę o podanie naruszonych podstaw prawnych.
196110/05/2013Czy jest wyznacznik wielkości obwodu do ilości myśliwych w kole łowieckim?
194915/04/2013Wiele kół łowieckich podejmuje na WZ uchwałę dotyczącą wysokości zawierania zobowiązań finansowych tj. umów ugody z rolnikami przy szacowaniu szkód łowieckich przez komisję szacowania. Jaka jest podstawa prawna dotycząca zawierania zobowiązań finansowych przez komisje szacowania szkód? Czy sama komisja może tego dokonać do pewnej wartości, np: 1000 zł, bez uchwały WZ? Czy powyżej ustalonej przez WZ kwoty ugody z rolnikiem podczas szacowania, komisja może skonsultować ewentualną wyższą kwotę jaką oszacowali w danym dniu telefonicznie z Zarządem koła?
194815/04/2013W jaki sposób sporządzić umowę, aby właściciel gruntu na którym często żerują dziki nie mógł ubiegać się o ponowne odszkodowania. Nadmieniam, że Koło zakupiło i przekazało właścicielowi pastuch elektryczny.
194612/04/2013Kolega myśliwy nie rozliczył się z wydanych zezwoleń na odstrzał indywidualny na koniec tego sezonu. Nie zgłosił tego faktu łowczemu koła a ponadto jest to członek Komisji Rewizyjnej. Czy Zarząd koła powinien w stosunku do jego osoby zastosować procedury prawne?
192809/04/2013Zrozumiałe jest, że prowadzący polowanie na odprawie ogłasza: Pierwszy strzał np. do jelenia byka ale czy członek ZK na odprawie przed polowaniem zbiorowym może ogłosić że: Do jelenia byka strzela myśliwy który wylosuje nr 5 do cielęcia myśliwy z nr 10 a np. do ostatniego dzika z nr 15. Jak się to ma do zasady równości wszystkich członków koła?
192505/04/2013Czy członek ZK ma prawo wspierać zięcia w sprawie odszkodowania za wyrządzoną szkodę w uprawach rolnych. Czy za to może być wykluczony z Koła?
192405/04/2013Czy ZK może wyznaczyć każdego myśliwego do szacowania szkód łowieckich?
190720/03/2013Jeden w myśliwych dokonał odstrzału sarny-kozy w liczbie dwóch sztuk, pomimo tego, że w odstrzale miał wpisaną jedną kozę. Tusze odstawił do skupu dziczyzny. Zarząd Koła zawiesił myśliwego na jeden rok w zakresie odstrzału zwierzyny płowej. Czy postąpił w tym przypadku zgodnie z obowiązującymi zasadami?
190614/03/2013WZ uchwaliło uchwałę o ukaraniu członka koła na zawieszenie w prawie wykonywania polowań na okres 3 miesięcy w przypadku nie uczestniczenia w szacowaniu szkód. Czy zarząd koła członka nie będącego na szacowaniu szkód może ukarać zgodnie z powyższą uchwałą bez konieczności wysłuchanie jego argumentów zgodnie ze statutem?
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.